Hilife.rs


Rezervoar za model WP-100

Rezervoar za vodu sa poklopcem i kutijom za nastavke.

Odgovara modelu WP-100.