Hilife.rs


Zamenska ručica za model WP-100, WP-112 i WP-900

Zamenska ručica sa crevom za Waterpik oralni tuš.

Odgovara modelu WP-100 i WP-900.